ЗА НАС

Нашият екип притежава дългогодишен опит в областта на сигнално-охранителната техника във всичките ѝ направления: системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестяване, структурно окабеляване, поставяне на алармени системи.

Сериозен е опитът ни и в областта на комуникациите - телефония, цифрови централи, кабелни и безжични компютърни мрежи.

Натрупаният сериозен опит ни позволява да следваме свой собствен бизнес-модел, основан на три основни етапа при работата с клиента: Консултация - Проектиране - Изпълнение).

К

Консултация

I-ви етап - ние ще изслушаме Вашите изисквания, ще проучим Вашия обект и ще Ви дадем конкретни препоръки за изграждането на желаната от Вас система.

П

Проектиране

II-ри етап - ние ще вложим всичките си знания и усилия в проектирането на идеалната за Вас система, като ще наблегнем и на безпроблемната ѝ експлоатация.

И

Изпълнение

III-ти етап - ние ще пристъпим към физическото изграждане на желаната система и след завършването ѝ ще я настроим за работа и ще Ви обучим за работа с нея.

ДЕЙНОСТИ


Проектиране, изграждане и поддръжка на:

Системи за сигурност и видеонаблюдение

Сигнално-охранителни системи

Надеждните и функционални охранителни системи играят съществена роля за защитата на недвижимата собственост и имуществото Ви.
видеонаблюдение

Системи за видеонаблюдение

Основен елемент, даващ визуална информация за състоянието на охранявания обект в реално време или на видео запис за вече минали събития.
пожароизвестителни системи

Пожароизвестителни системи

Сигнализират при ранни признаци на пожар, така спомагат за предотвратяване на човешки жертви, имуществени щети и замърсяване на околната среда.
контрол на достъпа

Контрол на достъпа и работното време

Осигуряват управление и контрол на достъпа до сгради, помещения, гаражи и асансьори; генерират справки за преминавания, изработено време, нарушения на работното време, наличен и отсъстващ персонал и др.

домофонни уредби

Домофонни и видео-домофонни уредби

Осъществявят аудио или аудио-визуална връзка между живеещите и посетителите на жилище или сграда, като позволяват дистанционно да се управлява входната врата.
комуникационни системи

Комуникационни VoIP системи

Осъществяват пренос на гласови комуникации през IP базирани мрежи.
компютърни мрежи

Мрежови решения за дома и офиса

Осъществяват пренос на данни и мултимедия между персонални компютри, принтери, мобилни телефони, "умни" електро-уреди (IoT)
структурно окабеляване

Структурни кабелни системи

Осигуряват единна среда за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио, като осигуряват възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за сигурност.

УСЛУГИ


Спестяват финансови разходи и подсигуряват безпроблемна работа на системите.

Абонаментна поддръжка

АБОНАМЕНТ

Гарантира Ви професионална техническа помощ, чрез заплащане на фиксирана месечна такса, която се договоря на работна среща и се определя съобразно услугите, които сте решили да ползвате. Залагаме на индивидуалния подход при работата с клиента и ще Ви предложим абонаментна поддръжка изцяло съобразена с Вашите потребности, бюджет и работно време.


ПРОФИЛАКТИКА

Важно условие за дълъг живот и безпроблемна работа на Вашата техника. Предотвратяват се евентуални сривове в нормалната ѝ работа, причинени от дефектирали компоненти, замърсявания, токови удари и др.
Дори да не ползвате абонаментната ни поддръжка, срещу съответно заплащане ние ще профилактираме желаната от Вас техника, система или мрежа.


Профилактика

КОНТАКТИ

Свържете се с нас:

  • Понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
  • Адрес: гр. Хасково, бул. "Освобождение" №12А, Офис №1
  • Тел.: (087) 870 8608, (087) 884 3356
  • Email: telkron30@gmail.com
QR-code

Оставете ни съобщение:

  • Моля, попълнете правилно формата за контакт!

Благодарим Ви, че се свързахте с нас!